Ziemne

Wykonujemy:

 

  • Roboty związane z przygotowaniem placu budowy
  • Wykopy pod fundamenty
  • Zagospodarownie terenu